Social media, games, sporten, vriendjes en vriendinnetjes… het valt niet mee om na een hele dag school zonder afleiding je huiswerk te maken. Vaak is een steuntje in de rug en een oogje in het zeil voldoende om kinderen beter te laten presteren op school.

Huiswerkbegeleiding in het kort

Voor brugklassers is de overgang van basisschool naar middelbare school een lastige opgave. Door ruim veertien verschillende vakken en veel huiswerk kunnen jonge kinderen vaak niet overzien aan welk vak zij moeten beginnen en hoe zij daar mee om moeten gaan. Daarbij wordt er van bovenbouwleerlingen een grote mate van zelfstandigheid verwacht bij het maken, leren en plannen van hun huiswerk. Wij helpen de leerlingen op weg door hen te leren hoe zij moeten plannen en hoe zij het beste kunnen leren.

  • Voor vmbo-, havo- en vwo-leerlingen
  • Professionele begeleiding van vakdocenten
  • In kleine groepen
  • Inzicht in de studievoortgang van uw kind

Onze huiswerkbegeleiding in het kort

Als kinderen effectiever hun huiswerk leren maken, merken ze dat er ook nog tijd overblijft voor de dingen die zij belangrijk vinden. Instituut Nijman helpt daarbij. Onze huiswerkbegeleiding is gericht op het aanleren van duurzame studievaardigheden en het halen van hogere cijfers. Daarbij zorgt het ook voor vermindering van stress én meer vrije tijd.

Hoe werkt het?

Er wordt allereerst een plan van aanpak opgesteld waarin we de doelstellingen en wensen op een rijtje zetten. Vervolgens maakt de leerling de (gratis) studievaardigheden- en motivatietest. De resultaten hiervan dienen als startpunt voor de inhoudelijke begeleiding. Elke drie maanden is er een evaluatiemoment en stellen we, indien nodig, het plan van aanpak bij. Het doel is om uiteindelijk weer zelfstandig aan de slag te gaan.

We werken altijd in kleine groepen. Aan de hand van het opgekregen huiswerk voor de volgende dag(en) en geplande toetsen stelt uw kind samen met onze professionele huiswerkbegeleider ‘dagtaken’ op. Uw kind werkt op die manier heel gericht én leert tegelijkertijd zelf zijn huiswerk in te delen. Ten alle tijden staat er een vakdocent voor de leerlingen klaar om vragen te beantwoorden.

Zit de dagtaak erop? Dan overhoort de huiswerkbegeleider uw kind en kan de huiswerkloze avond beginnen!

Doelen van huiswerkbegeleiding

  • Het bevorderen van motivatie en doorzettingsvermogen.
  • Het bevorderen van zelfstandigheid door het aanleren van studievaardigheden en verantwoordelijkheid.
  • Het structureren van studieritme. Leerlingen leren het overzicht te bewaren tijdens ‘de pieken en dalen’ die het onderwijs kent, door te plannen op korte en lange termijn.
  • Het maken en leren van huiswerk. Het maakwerk wordt gecontroleerd, het leerwerk overhoord.
  • Zorgen dat de leerling de lesstof begrijpt. De vakdocent zal indien nodig extra uitleg geven en ondersteuning bieden bij de lesstof.

Huiswerkbegeleiding voorkomt een slecht rapport of niet overgaan

U wilt uw kind behoeden voor een slecht rapport. Of nog erger: blijven zitten. Huiswerkbegeleiding is dan precies dat noodzakelijke steuntje in de rug om het tij te keren. Maar evenzo belangrijk: om structureel zelfstandig huiswerk te leren maken dat op tijd af is.

Zo houdt u zelf eenvoudig een oogje in het zeil

Onze huiswerkbegeleiders houden in een leerlingvolgsysteem de vorderingen en werkhouding van uw kind bij. U heeft hier toegang toe, zodat u precies weet welke vruchten de huiswerkbegeleiding afwerpt. Daarnaast nemen we het ook op afgesproken tijdstippen rechtstreeks met u door, zodat u precies weet hoe uw kind ervoor staat.

Inschrijven of liever eerst meer informatie?

Wilt u uw kind inschrijven voor de huiswerkbegeleiding van Instituut Nijman? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

Contact