Leren is leuk, toch? Ieder kind doet zijn best op school. Maar soms is leren ineens minder leuk. Bijvoorbeeld als je moeite krijgt met lezen of met rekenen. Dan helpt het Instituut Nijman uw kind graag om weer plezier te krijgen op school.

Waarom basisschoolbegeleiding?

Voor uw zoon of dochter is de basisschoolperiode een belangrijke fase. Hier wordt de basis gevormd voor het verdere schoolse leven. De basisschooltijd is een belangrijke periode. Uw kind maakt een enorme groei door. In mogelijkheden, maar ook in verantwoordelijkheden. De juiste begeleiding bereidt uw kind optimaal voor op een volgend leerjaar óf de middelbare school. Bij Instituut Nijman is begeleiding op maat, precies gericht op uw kind. Zo kan uw kind met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet!

Voor wie?

Op de basisschool wordt veel gevraagd van ieder kind. Het is daarom niet vreemd dat uw kind een extra steuntje kan gebruiken. Basisschoolbegeleiding biedt passende ondersteuning voor kinderen van groep 3 tot en met 8. De begeleiding richt zich op reken- taal en studievaardigheden. Door één op één te ondersteunen bieden we ondersteuning op maat, en een veilig leerklimaat. Ieder kind is immers uniek, zowel in karakter als in leervermogen. Zelfvertrouwen ontwikkelen en plezier krijgen in leren staan bij ons centraal.

Hoe werkt de begeleiding concreet?

Onze basisschoolbegeleiding werkt als volgt:

  1. Samen met uw zoon of dochter maakt u kennis met de vaste begeleider. Dat wordt voor u beiden een bekend gezicht. Daarmee heeft u een vast aanspreekpunt.
  2. U bekijkt samen welke vakken aandacht nodig hebben. Daarna stellen we in overleg een leerplan op.
  3. Na schooltijd krijgt uw kind een uur ondersteuning voor taal- reken- en/of studievaardigheden. Wanneer en hoe vaak spreken we dan ook af. Er zijn strippenkaarten van 5, 10 of 20 lessen.
  4. Is de strippenkaart vol? We bespreken de resultaten en kijken samen op welke manier we verder kunnen helpen.

Lesmateriaal en onze begeleiders

Om kinderen optimaal te ondersteunen hebben we de methode Lyceo Junior ontwikkeld. Het lesmateriaal uit de Junior methode komt overeen met de stof die kinderen in groep 3 tot en met 8 moeten beheersen. Onze ervaren begeleiders stellen samen met u een leerplan op en passen dit aan waar nodig. Dankzij de methode kunnen zij eenvoudig oefeningen combineren, zodat er voldoende uitdaging ontstaat voor elke leerling. Zo wordt het voor ons en voor u inzichtelijk hoe de leerontwikkeling verloopt.

Toetsen en Citotoetsen

Ieder jaar heeft uw kind te maken met toetsen. De meest bekende toetsen zijn de Entree- en CITO toets. Deze momenten zijn niet voor niets spannend voor zowel ouder als kind. Zij bepalen in grote mate naar welk niveau uw zoon of dochter uiteindelijk door zal stromen.
Het Instituut Nijman biedt diverse mogelijkheden om uw kind voor te bereiden op de toetsen.

Wat zijn de kosten van basisschoolbegeleiding?

De kosten hangen af van de strippenkaart die wordt gekozen. Hoeveel lessen nodig zijn, spreekt u met de begeleider af. Als we weten hoeveel lessen er nodig zijn maken we een gerichte prijsopgave.

Inschrijven of liever eerst meer informatie?

Wilt u uw kind inschrijven voor de basisschoolbegeleiding van Instituut Nijman? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

Contact